W dniach 5-6 marca 2020 roku w Poznaniu odbył się IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC. Motywem przewodnim wszystkich działań była kreatywność. Uczestnicy zastanawiali się czym jest kreatywność, twórczość i dlaczego są one ważne – zarówno w przestrzeni szkolnej jak i w życiu społeczno-gospodarczym. Dyskutowano o tym jak dobierać metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży i wspierać ich kreatywność, uczestnicy i uczestniki mieli okazję wiele z tych metod poznać osobiście. Było nam niezwykle miło, że wśród tych metod znalazły się rówież warsztaty z przesiębiorczości społecznej.

 

źródło: Ogólnopolski Kogres Oświatowy EDUTEC 2020, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Skip to content