Spółdzielnie uczniowskie to swoiste „laboratorium”, w którym uczniowie mogą sprawdzić się w działaniu. To potrzebne w szkole wykraczanie poza wiedzę teoretyczną w zakresie nauki przedsiębiorczości. Takie jest stanowisko FRSU oraz osób zaangażowanych w tworzenie i wzmacnianie sektora spółdzielczości uczniowskiej, które my również zdecydowanie popieramy!Jak zakładać, prowadzić i rozwijać SU postanowiliśmy dowiedzieć się od specjalistów w tym zakresie, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z Krakowa.
Specjalistki ds. edukacji i promocji SNRSS wzięły udział w wakacyjnej edycji kursu dla opiekunów spółdzielni uczniowskich zorganizowanego w dniach 15-18 lipca br. Zostałyśmy zaproszone do poprowadzenia bloku poświęconego przedsiębiorczości społecznej dla dzieci i młodzieży.
Punktem wyjścia stało się przedstawienie rezultatów realizowanego przez nas działania na rzecz edukacji, a mianowicie programu edukacji z przedsiębiorczości społecznej dla szkół podstawowych opracowanego przez Stowarzyszenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Następnie przetestowaliśmy wspólnie narzędzia uzupełniające program jak gra planszowa i karciana. Prezentowaliśmy również filmy, materiały edukacyjne oraz publikacje realizowane na rzecz przedsiębiorczości w edukacji.
Czterodniowy kurs w lipcu był adresowany do opiekunów, instruktorów już działających spółdzielni uczniowskich i SKO (szkolnych kas oszczędnościowych). W programie kursu znalazły się dodatkowo następujące zagadnienia:
  • Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni uczniowskiej
  • BHP a prowadzenie spółdzielni uczniowskiej
  • Wskazówki jak należy się prezentować w prasie, mediach lokalnych i społecznościowych
  • Myśli przewodnie nowego ramowego statutu dla spółdzielni uczniowskich
Niewątpliwie jednak, nic tak nie pomaga opiekunom spółdzielni uczniowskich jak spotkanie z innymi opiekunami i możliwość wymiany doświadczeń. Kurs FRSU stwarza ku temu warunki idealne – serdecznie polecamy!
Skip to content