Za nami szkolenie z przedsiębiorczości społecznej dla edukatorów i edukatorek nieformalnych zrzeszonych w Kolektywie Edukacyjnym. Przez dwa dyskutowaliśmy o roli przedsiębiorczości społecznej w edukacji formalnej  i pozaformalnej. Przedstawiliśmy opracowany przez nas program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej oraz testowaliśmy zaproponowane w nim narzędzia – gry dydaktyczne, filmy edukacyjne i inne.

Skip to content