We współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przeprowadziliśmy szkolenie z przedsiębiorczości społecznej dla nauczycieli oraz doradców zawodowych z Poznania. Celem szkolenia było przybliżenie nauczycielom i innym osobom pracującycm z młodzieżą tematu przedsiębiorczości społeczej oraz przedstawienie możliwości włączenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością społecznych w proces nauczania.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia poznali program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej, obowiązkowym elementem szkolenia było oczywiście przetestowanie narzędzi, w tym gry kooperacyjnej “Co-opoly”.

Skip to content