Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zaprasza spółdzielnie uczniowskie do wzięcia udziału w konkursie na fotoreportaż „Nasz spółdzielnia uczniowska w roku szkolnym 2021/2022 roku. Organizatorzy czekają na prace od 16 do 31 maja 2022 roku.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie działalności spółdzielni uczniowskiej, jej osiągnięć oraz środowiska, w którym działa w roku szkolnym 2021/22 i docenienie działań podejmowanych przez młodych spółdzielców.

Organizatorzy z uwagi na trudne do przewidzenia warunki działania szkół w najbliższym czasie oraz możliwości podejmowania przez spółdzielnie uczniowskie aktywności uznali, że nie można oceniać wyników ekonomicznych i aktywności, ponieważ parametry te będą w dużej mierze zależeć od czynników zewnętrznych. Organizatorzy pragną propagować działania kooperatyw szkolnych poprzez poznanie codziennych działań spółdzielni, które w ostatnim czasie musza zmagać się z różnymi wyzwaniami. Dziś sukcesem spółdzielni  może być to, że jej członkowie mimo nauki zdalnej i wszelkich przeciwności utrzymują ze sobą kontakt i podejmują wspólne inicjatywy realizując je w możliwy w danych warunkach sposób. Celem konkursu jest uświadomienie, że zasady i wartości spółdzielcze sprawdzają się w każdych warunkach, a spółdzielnia jest dla członków wsparciem (fragment regulaminu konkursu).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na konkurs w formie elektronicznej na adres e-mail FRSU frsu@frsu.pl lub na nośniku przesłanym na adres FRSU ul Szlak 65,31-153 Kraków

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronie Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Skip to content