Miło nam poinformować, że dołożyliśmy swoją cegiełkę do powstania podręcznika wdrażania przedsiębiorczości społecznej dla szkół podstawowych pt. “Społecznicy na start”. Podręcznik został opracowany z myślą o uczniach – młodych ludziach, którzy chcą działać lokalnie. Jest zatem świetnym narzędzie, który przybliży uczniom i uczennicom zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej związane z wykluczeniem społecznym, zaangażowaniem i odpowiedzialnością społeczną, III sektorem czy współdziałaniem w społeczności lokalnej. Odpowie m.in. na pytania:

  • Czym jest wspólnota a czym społeczność lokalna?
  • Jakie kryteria należy spełnić, aby zostać wolontariuszem?
  • Czy warto pomagać słabszym?
  • W jaki sposób oraz dlaczego doszło do powstania i rozwoju spółdzielczości na ziemiach polskich?
  • Jak założyć  i jakie procedury trzeba spełnić, by zostać członkinią i członkiem spółdzielni uczniowskiej?

Gorąco polecamy lekturę Społeczników na start!

Podręcznik znajdziesz TUTAJ

Publikacja powstała w ramach projektu “System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w ramach Działania 2.9. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Skip to content