Postanowieniem Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zostaliśmy uhonorowani medalem 120-lecia SU, który po dwóch pandemicznych latach udało się odebrać osobiście. Z rąk prezeski Fundacji Anny Bulki w imieniu prezesa Stowarzyszenia medal odebrała nasza specjalistka ds. edukacji Anna Dranikowska.

Bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczej i obywatelskiej oraz krzewienia zasad i wartości spółdzielczych wśród dzieci i młodzieży
Skip to content