Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli środowiska oświatowego z Wielkopolski do udziału w wizycie studyjnej i warsztatach, które odbędą się w dniach 14-16.12 br. w Stowarzyszeniu Morena w Gdańsku.

Celem wizyty jest podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród osób pracujących z młodzieżą, a także praca nad modelem, który uwzględni najlepsze rozwiązania z obu województw i stanie się inspiracją do dalszego rozwijania kompetencji liderskich i przedsiębiorczych wśród młodzieży w województwie wielkopolskim. W przyszłym roku chcemy przetestować i wdrożyć najciekawsze rozwiązania w naszych środowiskach lokalnych. Organizatorem wizyty jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z Poznania. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli środowiska oświatowego z Wielkopolski: opiekunów Spółdzielni Uczniowskich, edukatorki i animatorów, nauczycieli i inne osoby współpracujące z młodzieżą.

 

Dlaczego Stowarzyszenie Morena?

Stowarzyszenie Morena to krajowy lider jeśli chodzi o współpracę i aktywizację młodych ludzi. Celem działania Stowarzyszenia jest zachęcanie młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych. Do tej pory Morena wsparła blisko 100 szkół i 4000 uczniów. (więcej o Stowarzyszeniu Morena: https://morena.org.pl/)

 

Dlaczego Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych?

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jest organizacją pozarządową aktywie działającą w obszarze ekonomii społecznej. Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie stabilnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Ważnym elementem tych działań są z kolei działania edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości uczniowskiej, jakie Stowarzyszenie podejmuje regularnie we współpracy m.in. z ROPS Poznań, UM Poznań, WOES, FRSU i inne; należy również do grupy edukacyjnej działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. (więcej o Stowarzyszeniu: www.spoldzielnie.org)

 

O projekcie Nowa energia – rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży

Projekt Nowa Energia stawia sobie za zadanie rozwinięcie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży z obszaru Wielkopolski w celu zwiększenia ich udziału w życiu społecznym regionu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów emocjonalnych u młodych osób. Więcej o projekcie tutaj (http://www.spoldzielnie.org/project,75)

 

Program wizyty studyjnej

W programie m.in. warsztaty kreatywne poprowadzone przy współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Morena w celu opracowania innowacyjnych pomysłów na działania społeczne i przedsiębiorcze wśród młodzieży, spotkania z przedstawicielami i członkami spółdzielni uczniowskich z Gdańska.

Ramowy program dostępny TUTAJ

 

Koszty wizyty

Organizator zapewnia pokrycie wszystkich kosztów wizyty studyjnej tj. transport, wyżywienie, zakwaterowanie.

 

Formularz zgłoszeniowy*

Dostępny tutaj  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia br.
 

*Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu Nowa energia – rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Skip to content