W dniach 14-16 grudnia w ramach projektu Nowa Energia – rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizowaliśmy wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Morena w Gdańsku.

 

W wizycie wzięły udział przedstawicielki środowiska oświatowego oraz organizacji pracujących na co dzień z młodzieżą. Pierwszego dnia grupa uczestniczyła w warsztatach integracyjno-kreatywnych z psycholog Katarzyną Smoczyńską. Grupa poznała również jeden ze sposobów wspierania przedsiębiorczości uczniowskiej jakiej są SU – w tematykę wprowadził uczestniczki Jarosław Sikorski koordynator i opiekun gdańskiego konsorcjum spółdzielczego.

 

Kolejnego dnia  grupa poznała narzędzia wspierania przedsiębiorczości społecznej w Gdańsku – w zagadnienia regrantingu i mikrogranów oraz przykładach m.in. Gdańskich Funduszy i związanych z nimi grup inicjatywnych wprowadziły Małgorzata Jabłońska z Fundacji RC oraz Katarzyna Huńko koordynatorka Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.

 

O kolejnym narzędziu – wolontariacie opowiedział Patryk Chylewski ekspert merytoryczny do spraw warsztatów na przykładzie sklepu charytatywnego prowadzonym przez Stowarzyszenie Morena.

 

 

Następnie w Zespole Szkół im. Obrońców Poczty Polskiej grupa odwiedziła spółdzielnie uczniowską, która prowadzi aż cztery usługi: punkt ksero dla uczniów, szkolną kawiarenkę i sklepik, zajmuje się obsługą szafek szkolnych oraz wytwarza ekologiczną biżuterię z odpadów elektronicznych.

 

 

Ostatniego dnia odbyły się warsztaty dotyczące motywacji – jak rozpoznać oznaki wypalenia zawodowego i jak im przeciwdziałać, które poprowadziła dr nauk społecznych Małgorzata Niemkiewicz.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom oraz Stowarzyszeniu Morena za zaangażowanie w przygotowaniu cennych spotkań z ekspertami i ekspertkami. Mamy nadzieję, że dobre praktyki, jakie udało nam się poznać wpłyną pozytywnie na rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży w Wielkopolsce.
Skip to content