Za nami kolejna edycja warsztatów w poznańskich szkołach podstawowych. Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem i zapraszamy do podsumowania ostatniej edycji.

 

Przeprowadziliśmy 30 godzin dydaktycznych warsztatów przedsiębiorczości społecznej w trzech poznańskich szkołach – Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Szkole Podstawowej nr 5 im. Romulada Traugutta oraz Szkole Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego. Uczennice i uczniowie podczas warsztatów wykazali się umiejętnością  współpracy, a podczas gry w Co-opoly spisali się na piątkę!  Były też bardzo inspirujące dyskusje i kreatywne spółdzielcze pomysły, w szczególności w SP nr 5, którego patron był znanym spółdzielcą. W czasie zajęć uczniowie grali w gry edukacyjne, pracowali w grupach, poznawali zagadnienia związane ze spółdzielczością uczniowską i opracowywali własne projekty próbując łączyć społeczne z gospodarczym.

Ciekawym elementem warsztatów była wizyta w Pracowni Ekonomii Społecznej – Ładne Rzeczy i warsztaty z przedsiębiorstwem społecznym. Zorganizowaliśmy również spotkania ze  Spółdzielnią  Socjalną Furia oraz PoDzielnią – Centrum Ekonomii Współdzielenia, na których  uczniowie i uczennice dowiedzieli się czym jest zasada zero waste, jak szanować rzeczy “z drugiej ręki”, mniej kupować, a przy tym dbać o klimat i środowisko! Była to świetna okazja dla uczniów, aby poznali poznańskie przedsiębiorstwo społeczne „od kuchni”.

Jednym z głównych celów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej było m.in. : rozbudowanie  świadomości  oraz  rozwijanie  wrażliwości  na  sytuację  osób  w  trudnej  sytuacji życiowej uczestników,  przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia przeciwdziałającego nierównością społecznym czy kształtowanie postaw poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji społecznej.

Zwieńczeniem warsztatów był seans w kinie Rialto, gdzie został wyświetlony film „Serce Dębu”. Po seansie zaprosiliśmy widzów na spotkanie i dyskusje z Po-Dzielnią.

Bardzo dziękujemy dyrekcjom, nauczycielom i oczywiście uczniom i uczennicom wszystkich szkół za tak miłe przyjęcie i wspaniałą współpracę. Kto wie, może wśród nich są przyszli spółdzielcy?

 

Warsztaty realizowane są na zlecenie Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu PS: Przedsiębiorczo i Społecznie

 

Skip to content