Od listopada 2023 roku do końca października 2026 roku w ramach programu Erasmus Plus będziemy realizować  projekt Better Cooperate! Projekt łączy ze sobą działania z obszaru edukacji i przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest zwiększenie zdolności sektora ekonomii społecznej do prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, a co za tym idzie sformułowanie skutecznej odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata i zwiększenie inicjatywności oraz przedsiębiorczości młodych ludzi i skuteczne włączenie ich w życie społecznej zawodowe ich społeczeństw.

Rezultaty projektu będą następujące:

1) Program edukacyjny z przedsiębiorczości społecznej, w tym scenariusze zajęć;

2) Pakiet edukacyjny, zawierający m.in. Kursy MOOC, grę online, grę planszową i bazę wiedzy na temat przedsiębiorczości uczniowskiej;

3) Nowy model spółdzielni uczniowskiej oraz przewodnik po najlepszych praktykach  – projekt zakłada również założenie przynajmniej sześciu nowych inicjatywy młodzieżowych łączących cele przedsiębiorcze i społeczne.

Działania te będziemy realizować w międzynarodowym partnerstwie (Włochy, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Serbia) oraz przy udziale i wsparciu lokalnych interesariuszy: nauczycieli, badaczy, edukatorów, przedstawicieli lokalnych władz) oraz obiorców ostatecznych naszych działań, czyli młodzieży. Czas realizacji projektu: 1.11.2023 r.  – 31.10.2026 r.

Informacje poświęcone naszym działaniom związanym z #bettercooperate znajdziecie na naszym koncie na FB oraz na stronie internetowej projektu.

 

Skip to content