Za nami kilka intensywnych dni poświęconych edukacji i przedsiębiorczości społecznej. Wszystko za sprawą dwóch realizowanych przez nas projektów – Nowa Energia i Better Cooperate. Rezultaty pierwszego z nich przedstawiliśmy wczoraj w uroczystych okolicznościach – zapraszamy na relację.

We wtorek 22 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt Nowa Energia. Głównym punktem programu była prezentacja najlepszych projektów młodzieżowych, które wygrały w konkursie Nowa Energia. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na rzecz edukacji i wsparcia dzieci i młodzieży. Co cieszy nas najbardziej – w konferencji wzięła udział bardzo liczna grupa młodych ludzi z nauczycielami – realizatorzy projektów społecznych w ramach projektu Nowa Energia. Podczas spotkania rozmawialiśmy o edukacji, spółdzielczości i to również tej uczniowskiej, ekonomii społecznej i działalności III sektora oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz edukacji. W wydarzeniu uczestniczyli również Partnerzy naszego międzynarodowego projektu Better Cooperate (realizowany w ramach programu Erasmus+ w obszarze edukacji).
Podczas wydarzenia przedstawiliśmy (właściwie to sami realizatorzy – młodzież z wielkopolskich szkół) rezultaty projektu Nowa energia: rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Prezesa SNRSS Przemysława Piechockiego oraz Koordynatorki działań edukacyjnych w SNRSS i Projektu Nowa Energia i Better Cooperate Anny Dranikowskiej. Przedstawiciele naszej organizacji przedstawili jak działania edukacyjne z przedsiębiorczości społecznej stały się kierunkiem strategicznym działań Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Następnie mogliśmy poznać pierwsze z nagrodzonych inicjatyw młodzieżowych w ramach Projektu Energia Społeczna.

Pomysły na  102!

Pierwsze zaprezentowały się dwie grupy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu. „Słoneczna kawiarenka” to projekt, którego celem było uatrakcyjnienie i poszerzenia oferty sklepiku szkolnego. Organizacja regularnych wydarzeń – kawiarenki, podczas której uczniowie będą sprzedawać własne wypieki, które przygotują w ramach zajęć szkoły przysposabiającej do pracy, na lekcji gotowania. Uczniowie zadbali o dostępność nowej oferty sklepiku. Przygotowali udogodnienia dla osób, które mają trudności z komunikacją. Użyli oznaczeń potrzebnych dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej, w tym obrazki i wyjaśnienia w czytelnej dla nich formie.
Druga grupa z tej szkoły przygotowała projekt – „Sekretariat na 102”. Inicjatywa ta pozwoliła na stworzenie w szkole bezpiecznej przestrzeni dla uczniów z niepełnosprawnościami, które chciałyby zrealizować praktyki z pracy biurowej, obsługi sekretariatu, pracy administracyjnej. Przygotowane i dostosowane pomieszczenie pozwala na przeprowadzenie praktyk w warunkach chronionych, które byłyby trudne do zrealizowania w innym miejscu. Uczniowie mogą od teraz ćwiczyć obsługę urządzeń biurowych i realizację obowiązków na stanowiskach administracyjnych. Powstały sekretariat, biuro na 102 to inicjatywa jaką uczniowie chcą stale rozszerzać w zależności od potrzeb ich i ich kolegów.

Śniadanie daje moc

Trzecim projektem jakiego rezultaty poznaliśmy był „Śniadanie daje moc” przygotowany przez „Ekipę Mocniaków” ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku. Celem tej inicjatywy było zaplanowanie a następnie przeprowadzenie wydarzenia promującego zdrowe odżywianie. Uczniowie szczególną uwagę poświęcili śniadaniom, których jedzenie stanowi kluczowy (z czym się w pełni zgadzamy) zdrowy nawyk w codziennym żywieniu. Podczas dnia zdrowej kanapki przygotowali wraz z lokalnym Kołem Gospodyń Wiejskich i rodzicami kanapki dla uczniów, by każdy mógł tego dnia zjeść zdrowe i pyszne działania. Wydarzenie zapoczątkowało serię działań na rzecz zdrowego odżywiania w szkole.

Po krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny: przedsiębiorczość społeczna – edukacja do wartości. Goście: Jakub Schimanek – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Sylwia Frankowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Anna Janiak – Spółdzielnia Socjalna Furia; prowadzenie – Zbyszek Prałat – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Ślady czasu

„Ślady czasu” to projekt realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Uczennice klas VI i VII działające w SU „Idaberg” przygotowały projekt międzypokoleniowy. Zaprosiły do wspólnego działania lokalnych seniorów.
W ramach projektu wykonali, po wcześniejszych warsztatach, z florystką stroiki na groby kierskich Powstańców Wielkopolskich (Kiekrz koło Poznania), by czcić pamięć lokalnych bohaterów. Inicjatywa zakłada wiele działań towarzyszących – konkurs gwary wielkopolskiej wśród uczniów, realizowany przy wsparciu seniorów. Głównym celem projektu jest pomoc seniorom i uczniom szkoły w lepszym wzajemnym poznaniu się i zrozumieniu. Przywrócenie szkole funkcji integrującej lokalne środowisko, aktywizacja osób starszych przez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia, i pamięć o zmarłych przodkach.

Szczęśliwa torebka

Ostatnim prezentowanym projektem podczas wydarzenia była „Szczęśliwa Torebka” realizowana przez uczniów z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Realizatorkami tego projektu były uczennice klasy 2 i 3 o profilach policyjnych i strażackich. W realizację projektu włączyło się aż 18 osób. Zadanie polegało na przygotowaniu, a następnie uszyciu worków drenażowych dla kobiet po mastektomii, które poprawiają komfort fizyczny i psychiczny pacjentkom. Członkowie grupy i inne zaangażowane w projekt osoby na początku przeszkoliły się w podstawach szycia, obsługi maszyn do szycia (uczniowie uczyli się wzajemnie od siebie, korzystali z pomocy rodzin i znajomych).
Po przygotowaniu toreb uczniowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem kobiet chorych na raka piersi „Rakujemy jak chcemy”, przekazali torby na oddział onkologiczny.  Grupa chce kontynuować działanie – już teraz szuka sposobu na zyskanie wsparcia, by móc szyć więcej toreb i pomóc większej liczbie kobiet.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo dziękujemy. Szczególnie najmłodszym – grupom, które zaprojektowały tak wspaniałe inicjatywy społeczno-gospodarcze. Oglądanie efektów Waszej pracy było niezwykle inspirujące – bardzo dziękujemy!
Projekt „Nowa Energia. Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży” był finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.
Skip to content