Za nami drugie spotkanie partnerów projektu. Gospodarzem wydarzenia był włoski partner EXEO Lab srl, a zespół  projektowy spotkał się w Potenzy w dniach 27-28 maja br.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej, poświęconej bezpośrednio zarządzaniu projektem partnerzy omówili bieżący harmonogram, zadania już zrealizowane, a także te, których ukończenie wymaga jeszcze dodatkowej pracy. Sukcesem jest zakończenie prac nad Raportem badawczym: Lepiej współpracować. Przedsiębiorczość społeczna w edukacji formalnej i nieformalnej. Raport w języku angielskim oraz w narodowych wersjach językowych jest już dostępny na stronie internetowej projektu. Zaawansowane są prace nad programem edukacyjnymz przedsiębiorczości społecznej, a także nad scenariuszami zajęć z przedsiębiorczości społecznej. Te ostatnie wymagały jeszcze dyskusji i doprecyzowania kilku kluczowych założeń.

Zespół projektowy z zadowoleniem ocenił również stan prac związanych z upowszechnianiem projektu, jego założeń i rezultatów. Grupy odbiorców naszych działań na kanałach społecznościowych (FB i Instagram) rosną powoli, ale systematycznie. Dziękujemy!

I to właśnie drugi dzień związany był z działaniami upowszechniającymi – na zaproszenie gospodarzy wzięliśmy udział w spotkaniu z interesariuszami i potencjalnymi użytkownikami projektu. Szczególnie inspirujące okazało się wystąpienie przedstawicielki Confcooperative Basilicata, która przedstawiła doświadczenia organizacji w zakresie zakładania i działalności spółdzielni uczniowskich. Zdobyta wiedza i kontakty z pewnością zaprocentują!

 

O wydarzeniu pisali również nasi partnerzy: 

UCOERM: La opinion de Murcia: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2024/06/05/ucoerm-participa-italia-segundo-encuentro-103350470.html 

EXEO Lab srl: Antenna Sud: https://www.antennasud.com/a-potenza-un-incontro-su-sviluppo-locale-ed-economia-sociale/  

 

Skip to content