Przedstawiamy Wam zaktualizowany Przewodnik filmowy.

Filmy jako narzędzie dydaktyczne wspierające proces edukacji są znane i chętnie wykorzystywane już od wielu lat. Materiały wideo stanowią ciekawe uzupełnienie omawianych treści w wielu dziedzinach i obszarach wiedzy, w tym również w przedsiębiorczości społecznej.

W celu ułatwienia Państwu wykorzystania tego narzędzia w edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej, przedstawiamy krótki przewodnik z przykładowymi produkcjami filmowymi. Jednocześnie proponujemy Państwu formułę łączenia filmu z dyskusją z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami i przedstawicielkami sektora ekonomii społecznej.

Filmy w edukacji II część

Skip to content