Prezentujemy publikację w ramach projektu “Nowa Energia. Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży”, która została opracowana przez zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Model wzmacniania kompetencji z obszaru przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej składa się z kilku części: diagnozy – dotyczącej obecnej sytuacji edukacji z obszaru przedsiębiorczości społecznej (ramy prawne, możliwości działania związane z edukacją formalną i nieformalną, analiza rozwiązań wdrażanych przez różne organizacje wspierające młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Morena, wreszcie propozycja modelu rozwijania kompetencji z obszaru przedsiębiorczości społecznej i rekomendacje dotyczące wdrażania tego modelu.

Wstępna wersja raportu została skonsultowana z ekspertami  Stowarzyszenia Morena, a także przedstawicielami użytkowników – nauczycieli i edukatorek formalnych i poza formalnych – oraz przedstawicielami grupy docelowej – członkami i członkiniami Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Zgłoszone przez wszystkich konsultujących uwagi i sugestie zostały uwzględnione podczas opracowywania ostatecznej wersji raportu.

 

Poniższa publikacja kierowana jest do: przedstawicieli środowisk oświatowych pracujących z młodzieżą: nauczycieli, edukatorów nieformalnych, animatorów; interesariuszy – kadr zarządzających szkołami i instytucjami oświatowymi, przedstawicieli OWES, przedstawicieli JST, przedstawicieli NGO.

Skrócona wersja publikacji TUTAJ

Całość publikacji TUTAJ

 

 

Skip to content