Współpraca zamiast rywalizacji

Współpraca zamiast rywalizacji – to hasło przewodnie działań edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Ważnym elementem tych działań jest program edukacyjny, który zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) możliwych do wykorzystania zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

 

O programie

Program składa się z dwóch części. W części pierwszej – teoretycznej – zawarte zostały informacje z zakresu celów i treści kształcenia oraz korelacji z podstawą programową. Cześć tę uzupełniają zalecenia o tym, jak korzystać z programu i przestawienie metod dydaktycznych. Część druga to 18 scenariuszy lekcyjnych o różnym stopniu trudności. Moduły odpowiadają poruszanym treściom programowym – od budowania wrażliwości społecznej po praktyczny wymiar przedsiębiorczości. Ich uzupełnieniem są materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania zajęć.

Narzędzia

Znajdziesz tutaj kilka przydatnych narzędzi, które ułatwią
i urozmaicą przeprowadzenie zajęć z przedsiebiorczości społecznej.

Przedsiębiorczość społeczna

 

Czym jest przedsiębiorczość społeczna/ dlaczego warto jej uczyć?/ co zyskują dzięki temu dzieci/młodzież?

Przedsiębiorczość społeczna (nazywana również ekonomią społeczną) to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną z działalnością pożytku publicznego. Dzięki temu służy m.in. integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Najprościej rzecz ujmując, przedsiębiorczość społeczna to działalność w centrum której znajduje się człowiek. Niejednokrotnie słabszy, zmagający się z różnymi trudnościami, potrzebujący naszego wsparcia. To również działalność, w której kluczową rolę ogrywa współpraca, umiejętność słuchania innych i solidarność. Unikalną wiedzę i kompetencje w tym właśnie obszarze ekonomia społeczna ma do zaoferowania sektorowi oświaty.

O nas

Jesteśmy grupą praktyków działających w sektorze ekonomii społecznej.  Są wśród nas specjaliści i specjalistki ds. ekonomii społecznej, aktywiści miejscy i działacze społeczni. Podczas prac nad programem oraz narzędziami regularnie konsultowaliśmy się z nauczycielami, dydaktykami, doradcami zawodowymi oraz – oczywiście – samymi uczniami i uczennicami. Nasze działania wspierane i nadzorowane były – i są – przez instytucje – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  z Poznania. Na co dzień tworzymy zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, więcej o Stowarzyszeniu można przeczytać tutaj

Aktualności

Przewodnik filmowy

Przewodnik filmowy

Filmy jako narzędzie dydaktyczne wspierające proces edukacji są znane i chętnie wykorzystywane już od wielu lat. Materiały wideo stanowią ciekawe uzupełnienie omawianych treści w wielu dziedzinach i obszarach wiedzy, w tym również w przedsiębiorczości społecznej.

czytaj dalej
Gra karciana: Dziwne historie

Gra karciana: Dziwne historie

Dziwne historie to prosta gra karciana oparta na zasadzie gry w „20 pytań” przeznaczona dla dwóch i więcej osób. Pomaga przełamywać stereotypy, uczy solidarności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

czytaj dalej
Warsztaty w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Warsztaty w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Za nami warsztaty z przedsiębiorczości społecznej poprowadzone dla licelistów i licealistek z Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Zaczęliśmy tradycyjnie -  od gry w Co-opoly, w której gracze mieli okazję współnie poprowadzić przedsiębiorstwo społeczne. Później...

czytaj dalej
Jesteśmy na EDUTEC 2020

Jesteśmy na EDUTEC 2020

W dniach 5-6 marca 2020 roku w Poznaniu odbył się IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC. Motywem przewodnim wszystkich działań była kreatywność. Uczestnicy zastanawiali się czym jest kreatywność, twórczość i dlaczego są one ważne - zarówno w przestrzeni szkolnej...

czytaj dalej
Warsztaty w Społecznej Szkole Dębinka

Warsztaty w Społecznej Szkole Dębinka

W "Dębince" przeprowadzilśmy międzynarodowe warsztaty dla uczniów i ich przyjaciół zza granicy. Celem zajęć było projektowanie zmian w społeczności lokalnej. Wśród problemów do rozwiązania przeażały te związane z ekologią i zdrowiem. Możliwe, że już wkrótce będziemy...

czytaj dalej
Kawnice: warsztaty w szkole podstawowej

Kawnice: warsztaty w szkole podstawowej

Ostatnie warszaty roku 2019 przeprowadziliśmy 12 grudnia w Szkole Podstawowej w Kawnicach. Na zajęciach doradztwa zawodowego w klasie VII przedstawione zostały gry będące częścią programu edukacyjnego "Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca zamiast rywalizacji."...

czytaj dalej
Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich

W siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie miał miejsce Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej. To doroczne święto najmłodszej branży spółdzielczej jest zawsze okazją do podsumowania działań, wręczenia nagród w konkursach organizowanych...

czytaj dalej
Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu

Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu

Podczas Forum Ekonomicznego w województwie małopolskim prowadziliśmy sesje warsztatowe i debatę o przedsiębiorczości społecznej. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Nowy Staw oraz Fundację Rozwoju Systemu...

czytaj dalej

Rekomendacje

 

Państwa działania wzbogaciły treści przekazywane uczniom przez naszą szkołę w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich, poruszyły tak istotne kwestie, jak wrażliwość społeczna, uważność, wspólna odpowiedzialność, współdziałanie, planowanie i kreatywność.

Ewa Frąckowiak

Dyrektor, Zespół szkolno-przedszkolny w Poznaniu

Dziękujemy Państwu za przeprowadzenie zajęć pełnych zarówno dobrej zabawy, jak i merytorycznej wiedzy na temat możliwości jakie stwarza młodemu człowiekowi wspólna działalność uczniowska.

Hanna Stankiewicz

dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu

Warsztaty zostały starannie przygotowane oraz przeprowadzone na wysokim poziomie. W ramach zajęć uczniowie poznali między innymi podstawy funkcjonowania III sektora, aspekty przedsiębiorczości społecznej oraz korzyści płynące z partycypacji obywatelskiej.

Maria Tomaszewska

Dyrektor , Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Serdeczne dziękujemy za zorganizowanie bardzo ciekawych i pouczających warsztatów, podczas których uczniowie i uczennice  poznali m.in. poczucie własnej sprawczości związanej z działaniem na rzecz innych osób.

Alicja Bartkiewicz

dyrektor , Szkoła Podstawowa Wesoła Góra w Poznaniu

Chciałabym serdecznie podziękować za warsztaty przeprowadzone przez Państwa. Osoby prowadzące świetnie się spisały o czym świadczy wielkie, ale to wielkie zadowolenie jej uczestników. Dzieciaki nie chciały wychodzić z sali na przerwę.

Joanna Baranowska

pedagog, Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Pięknie dziękuję za bardzo ciekawe i wartościowe warsztaty.
Henryka Ignatowicz

opiekun Spółdzielni Uczniowskiej Idaberg, SP nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Wyrażam serdeczne podziękowania za przeprowadzenie warsztatu w ramach pilotażowego programu rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Beata Kołuda

Dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Anna Dranikowska, anna@spoldzielnie.org, 503 742 305

Telefon

+48 503 742 305

E-mail

biuro@spoldzielnie.org

Skip to content